Företaget

Bakgrund och filosofi

Grundat av mig hösten 2009, detta efter många år som IT-chef i skogsbranschen. Sedan dess har jag arbetat heltid med det, undantaget perioden juli 2013 – juli 2014 då jag vistades med min familj i Australien.

Mina kunder betyder allt – utan er finns inte mitt företag. Jag inser detta och strävar därför oavbrutet efter att leverera högsta möjliga kvalitativa nivå på de tjänster och det material jag producerar. Kundnöjdhet betyder allt för mig.

Logotypen

I mitten en länksymbol – det är jag. De svarta prickarna symboliserar olika verksamheter och affärsprocesser – kanske era?.