Tjänster

Hur kramar ni största möjliga nytta ur de investeringar ni gör i ert IT-system? Hur säkerställer ni att det ni beställt av er IT-leverantör faktiskt också levereras? Att det blir som ni tänkt er?

Jag vet hur man gör. Tro mig – jag har arbetat med denna typ av frågor i mer än 25 år nu, så jag vet.

Min expertis spänner framför allt över följande områden:

  • Verksamhetsutveckling med IT som bas. Att omvandla era önskemål om rationaliserad verksamhet till en kravspecifikation och ett förfrågningsunderlag som kan sättas i händerna på potentiella leverantörer av IT-stödsystem. Att säkerställa att det system som till slut köps in också motsvarar förväntningarna och ger den effekt som var tänkt.
  • Upprättande av IT-strategi. Producera det som krävs för styrning av IT-verksamheten. Att borga för en bra förankring i kundens organisation och att rutiner och arbetssätt följer de riktlinjer som fastlagts.
  • Upphandlingar, både av hårdvara, programsystem och konsulttjänster.
  • Projektledning. T.ex implementation av nytt stödsystem för ekonomi, för affärsanalys eller för administration av datanätverk. Eller varför inte alla tre?
  • Löpande systemförvaltning, inklusive à-jourhållning av systemdokumentation, etc.
  • Kundens språkrör gentemot systemleverantörer.
  • Avtalsgranskning och avtalsutformning.
  • Lokalt IT-stöd, på plats hos kund.

Alla vet hur frusterande det kan vara att försöka föra en dialog med datatekniker och konsulter som svänger sig med tekniska termer och förkortningar. Anlita mig för detta – jag agerar länk mellan er verksamhet och IT. Jag förstår båda sidor och har förmågan att översätta och förklara när så krävs. Att översätta era ambitioner till ett språk som IT-sidan förstår, och att tolka IT-sidans fikonspråk tillbaka till er, det är det jag gör bäst.

På riktigt.